Verbinden van lectoren op het thema Life Sciences & Health

De platforms, die Regieorgaan SIA in hun opstart financiert, stimuleren de samenwerking tussen lectoren. De doelstelling is om lectoren in Nederland in open en actieve samenwerkingsverbanden te verbinden op inhoudelijke thema’s die aansluiten op de agenda’s van de topsectoren en de grote maatschappelijke uitdagingen.