Doelstelling PIT

Het platform heeft als doel kennis over eHealth-technologie te delen en een bijdrage te leveren aan een betere samenwerking binnen het onderzoek en aan co-creatie met gebruikers van de technologie. Om dit te bereiken organiseert het platform diverse bijeenkomsten, zoals inspiratiesessies en symposia.