Lectoren

Somaya Ben Allouch

Somaya Ben Allouch

Dr. Somaya Ben Allouch is lector Technology, Health & Care bij Saxion Hogeschool. Ze is er van overtuigd dat de inzet van technologie het menselijk leven positief kan beïnvloeden, niet alleen door achteruitgang in kwaliteit te minimaliseren, maar ook door de kwaliteit van leven te behouden of te verhogen. Haar onderzoeksfocus ligt onder meer in adoptie en acceptatie van technologie en sociale robots, sociale aspecten van ict, gebruikerservaringen met (innovatieve) technologie in het dagelijks leven.

Sandra Beurkens

Sandra Beurkens

Sandra Beurskens is lector ‘Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte’ aan de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool. Sinds 2013 is ze bijzonder hoogleraar ‘Doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk’ bij onderzoeksschool CAPHRI van Maastricht University. Vanuit deze functies verbindt ze de werelden van wetenschap en praktijk. Binnen het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie is ze programmaleider van de onderzoekslijn ‘Meten in de zorg’.

Somaya Ben Allouch

Nynke Boonstra

Nynke Boonstra is werkzaam als lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie aan de NHL Stenden Hogeschool. Dit lectoraat doet samen met het werkveld, docenten en studenten vanuit diverse opleidingen praktijkgericht onderzoek naar actuele vraagstukken in de psychiatrie. De focus ligt hierbij op vroegtijdige herkenning en herstel waarbij voortdurend gekeken wordt op welke manier digitale toepassingen hierin ondersteunend kunnen zijn.

Sandra Beurkens

Marike Hettinga

Marike Hettinga geeft leiding aan het lectoraat ‘ICT-innovaties in de Zorg’ van Hogeschool Windesheim. Dit lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar de structurele inbedding van ICT-innovaties in de zorg. Het vertaalt de resultaten daarvan naar concrete handreikingen. Hiermee helpt het lectoraat zorgprofessionals, zorgorganisaties en ondernemers om ICT-innovaties succesvol en structureel te laten landen in de zorg.

Somaya Ben Allouch

Somaya Ben Allouch

Dr. Somaya Ben Allouch is lector Technology, Health & Care bij Saxion Hogeschool. Ze is er van overtuigd dat de inzet van technologie het menselijk leven positief kan beïnvloeden, niet alleen door achteruitgang in kwaliteit te minimaliseren, maar ook door de kwaliteit van leven te behouden of te verhogen. Haar onderzoeksfocus ligt onder meer in adoptie en acceptatie van technologie en sociale robots, sociale aspecten van ict, gebruikerservaringen met (innovatieve) technologie in het dagelijks leven.

Sandra Beurkens

Sandra Beurkens

Sandra Beurskens is lector ‘Autonomie en Participatie van mensen met een chronische ziekte’ aan de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool. Sinds 2013 is ze bijzonder hoogleraar ‘Doelgericht meten in de dagelijkse zorgpraktijk’ bij onderzoeksschool CAPHRI van Maastricht University. Vanuit deze functies verbindt ze de werelden van wetenschap en praktijk. Binnen het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie is ze programmaleider van de onderzoekslijn ‘Meten in de zorg’.