Organisatie

Het, PIT is opgericht in september 2017. Bij het platform zijn circa 35 lectoren aangesloten. Zij werken allemaal aan doorontwikkeling, adaptatie en duurzame implementatie van eHealth. De (zorg)consument, huidige en toekomstige zorgprofessionals en (private) ontwikkelaars van eHealth-technologie zijn belangrijke partners in het PIT.

Stuurgroep

Het platform bestaat uit een stuurgroep en werkgroepen met een open karakter. Dat betekent dat alle leden onderdeel uitmaken van kennisinstellingen,van patiënten(groepen) of  van hun vertegenwoordigers en samenwerkingspartners, waaronder private partijen. De stuurgroep van het PIT bestaat uit  lectoren Wolter Paans (voorzitter),  Somaya Ben Allouch, Sandra Beurskens, Nynke Boonstra, Marike Hettinga en John Verhoef.

De voorzitter van de Stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van het platform. Voorts zijn er drie werkpakketten, te weten Kennis & Onderzoek, Onderwijs & Praktijk en Visievorming & Zichtbaarheid met per werkpakket twee eigen ‘werkpakket-trekkers’. Deze zeven lectoren vormen gezamenlijk de stuurgroep. 

Werkgroep Kennis & Onderzoek

De werkgroep Kennis en Onderzoek houdt zich bezig met het opstellen van een onderzoeksagenda en subsidiestrategie. In samenspraak met leden van PIT, platformpartners en de zorgconsument focust de werkgroep op aanvragen voor financiering van onderzoek en projecten passend bij dit platform. Het delen van kennis en succesvolle eHealth-producten is een belangrijk speerpunt. 

Werkgroep Onderzoek & Praktijk

Deze werkgroep richt zich op de inzet van eHealth door huidige en toekomstige (zorg)professionals. Methodieken over interdisciplinair onderwijs wil ze graag delen met de brede achterban. 

Werkgroep Visievorming & Zichtbaarheid

De werkgroep Visievorming & Zichtbaarheid wil bijdragen aan het zichtbaar maken van de unieke positie van het HBO.  Hiertoe werkt ze nauw samen met de platforms Zelfmanagement en Organiseren van Personalised Health. Ook samenwerking met het MBO en met universiteiten valt onder deze werkgroep.