Partners

Platformpartners zijn gelieerde samenwerkingspartners die actief deelnemen aan de activiteiten van het platform en aan activiteiten ten behoeve van voorliggende vraagstukken en bijpassende oplossingen op het gebied van eHealth.

De volgende partijen zijn als platformpartner aangesloten bij het Platform Inzet Technologie voor Gezondheid en Welzijn.