Doelstelling PPH

De Lectoren Platforms Gezondheid en Welzijn hebben de volgende doelstelling:

  • Delen van kennis en ervaringen tussen kennisdomeinen die relevant zijn voor gepersonaliseerde zorg;
  • Bevorderen van eenheid van taal en interprofessionele samenwerking;
  • Kennisontwikkeling mbt gepersonaliseerde zorg;
  • Versnellen van de verspreiding van bruikbare kennis en methodieken in de beroepspraktijk en in het onderwijs;
  • Samenwerken in de onderzoeksaanvragen en in de uitvoering van (praktijkgerichte) onderzoeksprojecten.