Organisatie

Het platform bestaat uit een stuurgroep en werkgroepen. Het platform heeft een open karakter. Dat wil zeggen dat voor het domein ‘gepersonaliseerde zorg’ relevante partijen ook na de oprichting kunnen aansluiten.

Stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door voorzitter Marian Adriaansen, Lilian Beijer (beiden Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Angelique Lombarts (Hogere Hotelschool Den Haag), Cindy Veenhof (Hogeschool Utrecht), Maarten Schmitt (Hogeschool Rotterdam), Marieke Spreeuwenberg (Hogeschool Zuyd) en Hilbrand Oldenhuis (Hanzehogeschool). De voorzitter van de Stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van het platform.  

Werkgroepen

De werkgroepen bestaan, naast de stuurgroepleden, uit vertegenwoordigers van kennisinstellingen, patiënten(groepen) en samenwerkingspartners, waaronder private partijen zoals zorgorganisaties en mkb’s. De platformleden hebben hun werkzaamheden verdeeld over drie werkpakketten:

 1. Cultuur & Visie
 2. Onderzoek
 3. Onderwijs

Werkgroep Cultuur & Visie

De werkgroep wordt gevormd door voorzitter Jan Jukema (Hogeschool Saxion) en de werkgroepleden Angelique Lombarts (Hotelschool Den Haag), Arjan van Hessen, Telecats/UT/UU) en Ilona Wilmont (HAN Centrum IT+Media)

Het werkpakket omvat: 

 • Schrijven van een position paper over het concept ‘gepersonaliseerde zorg’, als uitgangspunt voor technologische en sociale innovaties die onderwerp van platformactiviteiten voor onderzoek en onderwijs zullen zijn.  
 • Organiseren van jaarlijkse (thema-)netwerkbijeenkomsten van hogescholen met bedrijven en zorgaanbieders met het oog op:
  • (potentiële) consortiavorming / publiek-private samenwerking
  • kennisuitwisseling
  • brainstorm/ideevorming

Werkgroep Onderzoek

Het werkpakket omvat:

 • Vormen van een netwerk van lectoren en relevante stakeholders dat op basis van gebundelde kennis en expertise fungeert als klankbord en kennisplatform;
 • Opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda m.b.t. technologische en sociale innovatie als ondersteuning van gepersonaliseerde zorg;
 • Ontwikkelen van kwaliteitscriteria m.b.t. kwaliteit van onderzoek binnen dit thema;
 • Up-to-date houden van de overkoepelende website Lectorenplatforms Gezondheid en Welzijn (LPGW) met informatie over:
  • betrokken lectoraten en stakeholders
  • relevante (netwerk)events en werkconferenties/symposia
  • onderzoeksagenda
  • subsidiestrategie
  • overzicht van initiatieven en technologie op het gebied van gepersonaliseerde zorg.

Werkgroep Onderwijs

Het werkpakket omvat:

 • Opstellen van aanbevelingen voor het inbedden van het thema gepersonaliseerde zorg in de onderwijscurricula van hogescholen;
 • Opstellen van aanbevelingen voor professionalisering van beroepsbeoefenaren m.b.t. gepersonaliseerde zorg;
 • Bieden van een overzicht van ‘best practices’ en ‘good failures’