Partners

Platformpartners zijn gelieerde samenwerkingspartners die actief deelnemen aan de activiteiten van het Platform Personalised Health. De volgende partijen zijn als platformpartner aangesloten bij dit Platform: