Projecten

CVA-portaal

Deze korte film demonstreert het doel en de functionaliteiten van het CVA-portaal, dat tot stand is gekomen op basis van een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ICT-bedrijf PhoQus BV en Syntein, ketenzorgorganisatie. Het project is gefinancierd door de Topsector Life Sciences & Health en ondersteunt de extramuralisering in de zorg, in dit geval van mensen die een beroerte hebben doorgemaakt en in de eigen woonomgeving revalideren. Anders dan in een ziekenhuis of revalidatiecentrum, is overleg tussen de verschillende betrokkenen in de eerste lijn bemoeilijkt bij extramurale zorg. Daar staat tegenover dat revalidatie in de eigen woonomgeving ook kansen biedt voor gepersonaliseerde, op de patient en zijn/haar mantelzorger afgestemde, zorg.

De in de film getoonde functionaliteiten en de gedeelde informatie van het CVA-portaal dragen bij aan interdisciplinaire samenwerking en communicatie tussen verpleegkundige en paramedische zorgverleners in de eerste lijn. Dit eerste concept is uitgangspunt voor verdere uitwerking.

VR Laaggeletterdheid

Publicatiedatum: 8 september 2020. Bekijk dit project.